PLAN RADA

DOKUMENTI

Godišnji plan i program rada doma za školsku 2021. - 2022. godinu.

Godišnji plan i program rada doma za školsku 2020. - 2021. godinu.

Godišnji plan i program rada doma za školsku 2019. - 2020. godinu.

Godišnji plan i program rada ravnateljice za školsku 2019. - 2020. godinu.

Godišnji plan i program rada ravnateljice za školsku 2019. - 2020. godinu.

Godišnji planovi i programi rada stručne službe za školsku 2019. - 2020. godinu.

GPIP 2019.-2020. - Knjižnica (svi razredi)

GPIP 2019.-2020. - Tajnice Učeničkog doma Marije Jambrišak

GPIP 2019.-2020. - Stručne suradnice - pedagoginje

Godišnji planovi i programi rada odgajatelja za školsku 2019. - 2020. godinu. 

GPIP 2019.-2020. Stanka Vuletić, prof

GPIP 2019.-2020. Tina Sudar, prof

GPIP 2019.-2020. Sabina Naranđa, prof

GPIP 2019.-2020. Gorjana Magovec, prof

GPIP 2019.-2020. Marko Prosoli, prof

GPIP 2019.-2020. Ankica Domjanić, prof

GPIP 2019.-2020. Ana Biti, prof

Godišnji plan i program rada doma za školsku 2018. - 2019. godinu.

GPIP 2018.-2019. - Učenički dom Marije Jambrišak

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g. 2018.-2019.

Godišnji planovi i programi rada odgajatelja za školsku 2018. - 2019. godinu.

GPIP Josipa Galić, prof

GPIP - Marko Prosoli, prof

GPIP - Stanka Vuletić, prof

Godišnji planovi i programi rada odgojnih skupina za školsku 2018. - 2019. godinu.

GPIP - I. Odgojna skupina (Ankica Domjanić)

GPIP - II. Odgojna skupina (Gorjana Magovec)

GPIP - III. Odgojna skupina (Marko Prosoli)

GPIP - IV. Odgojna skupina (Josipa Galić)

GPIP - V. Odgojna skupina (Stanka Vuletić)

GPIP - VI. Odgojna skupina (Sabina Naranđa)

GPIP - VII. Odgojna skupina (Ana Biti)

Godišnji planovi i programi rada stručne službe za školsku 2018. - 2019. godinu.

GPIP - Stručne suradnice - pedagoginje

GPIP - Tajnice Učeničkog doma Marije Jambrišak

GPIP - Zdrastvenog djelatnika

GPIP - Knjižnica

GPIP - Knjižničarka

GPIP - Knjižnica (svi radnika)

GPIP - Informatička učionica

Godišnji planovi i programi rada izbornih i posebnih programa 2018. - 2019. godinu.

GPIP - Zagrebački abecedarij

GPIP - Adaptacija - Socijalizacija

GPIP - Badminton

GPIP - Baštinarnica

GPIP - Domski List

GPIP - Dramska skupina

GPIP - Duhovni kutak

GPIP - Ekološka grupa

GPIP - Rukotvorine - pletenje

GPIP - Filmska skupina

GPIP - Glazbena skupina

GPIP - Kultura življenja

GPIP - Multimedija

GPIP - Odbojka

GPIP - Plesna skupina

GPIP - Recitacija

GPIP - Šah

GPIP - Vrijeme za tebe

Godišnji plan i program rada doma za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPIP 2017.-2018. - UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK

Godišnji planovi i programi rada odgajatelja za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPRO - ANKICA DOMJANOVIĆ, prof

GPRO - JOSIPA GALIĆ, prof

GPRO - MARKO PROSOLI, prof

GPRO - SABINA NARANĐA, prof

GPRO - GORJANA MAGOVAC, prof

GPRO - GORJANA MAGOVAC, prof

Godišnji plan i program rada ravnateljice za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPRO - RAVNATELJICA - LJUBICA BANOVIĆ, prof

Godišnji plan i program rada tajnice za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPRO - TAJNICA - RUŽNICA BOROŠA, bacc. javne uprave

Godišnji plan i program rada pedagoga za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPRO - PEDAGOG - NADA ANTOLČIĆ, prof

Godišnji plan i program rada knjižnice za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPRO - KNJIŽNICA - IVANA MEIĆ-SINDIĆ. prof

Godišnji plan i program rada zdrastvenog radnika za školsku 2017. - 2018. godinu.

GPRO - ZDRASTVENI RADNIK - ROZMARI LASAN ZOROBABEL

Kalendar planiranih aktivnosti i obilježavanja u domu za školsku godinu 2017.-2018.

KPA 2017.-2018. - UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas!

Rado ćemo odgovoriti na tvoja pitanja.