PLAN RADA

Dokumenti -> PLAN RADA


Godišnji plan i program rada ravnateljice za školsku 2019. - 2020. godinu.


Godišnji planovi i programi rada stručne službe za školsku 2019. - 2020. godinu.

 

Godišnji planovi i programi rada odgajatelja za školsku 2019. - 2020. godinu. 

 

Godišnji plan i program rada doma za školsku 2018. - 2019. godinu.


Godišnji planovi i programi rada odgajatelja za školsku 2018. - 2019. godinu. 


Godišnji planovi i programi rada odgojnih skupina za školsku 2018. - 2019. godinu.


Godišnji planovi i programi rada stručne službe za školsku 2018. - 2019. godinu.


Godišnji planovi i programi rada izbornih i posebnih programa 2018. - 2019. godinu.


Godišnji plan i program rada doma za školsku 2017. - 2018. godinu.

Godišnji planovi i programi rada odgajatelja za školsku 2017. - 2018. godinu.


Godišnji plan i program rada ravnateljice za školsku 2017. - 2018. godinu.

Godišnji plan i program rada tajnice za školsku 2017. - 2018. godinu.

Godišnji plan i program rada pedagoga za školsku 2017. - 2018. godinu.

Godišnji plan i program rada knjižnice za školsku 2017. - 2018. godinu.

Godišnji plan i program rada zdrastvenog radnika za školsku 2017. - 2018. godinu.

Kalendar planiranih aktivnosti i obilježavanja u domu za školsku godinu 2017.-2018.

FOTOGALERIJA:

Fotogalerija

NATJEČAJI:

Trenutno nema novih natječaja. Hvala na razumijevanju.


FACEBOOK: