Život u domu

Zašto baš naš dom? Saznajte sve o našem domu!

Učenički dom Marije
Jambrišak

 • 24h briga za učenice
 • Obiteljska atmosfera
 • Sportske aktivnosti
 • Kulturne aktivnosti
 • Fotogalerija
feature image

Smještaj učenica

Učenički dom Marije Jambrišak je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva. Zadatak ustanove je odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana te kulturne i druge aktivnosti učenica. Kapacitet Doma je 185 mjesta. Dio za stanovanje je u homogenom dijelu zgrade na 2 kata i u potkrovlju, na kojima se nalaze 43 sobe; šeterokrevetne, peterokrevetne, četverokrvetne, trokrevetne i dvokrevetne.

Na prvom i drugom katu nalazi se odvojen blok sanitarnih prostorija (toaleti i tuš kabine).

U prizemlju doma nalaze se kuhinja s blagovaonicom, športska dvorana, multifunkcionalna dvorana (domjenci, sastanci odgojnih grupa, priredbe i stručna usavršavanja), knjižnica i uredi ravnateljice, tajnice, računovodstva i ekonomat. Na 1. i 2. katu, osim učeničkih soba i bloka sanitarija, nalaze se zbornice. Na 1. katu je smješten ured pedagoginje, a na 2. katu smješten je ured zdravstvene voditeljice. Svaki kat ima učionu, a za potrebe učenica u podrumu su smještene čajna kuhinja i teretana.

Prijem učenica

Dom prima učenice na smještaj i prehranu na temelju odluke o upisu koju za svaku školsku godinu donosi Domski odbor. Dom objavljuje javni natječaj za prijem učenica sukladno kriterijima koje utvrđuje ministar prosvjete i športa. Natječaj za prijem učenica objavljuje se u dnevnom listu. (članak 96 Statuta). Izbor kandidata za prijem u Dom zasniva se na uspjehu učenice u prethodnom obrazovanju i vladanju učenice u prethodnoj školskoj godini ako je iste ranije boravila u Domu, te materijalnom položaju učenice, odnosno njene obitelji. Izbor kandidatkinja za prijem u Dom obavlja se prema elementima i kriterijma koje propisuje nadležni ministar. (članak 98) Status učenika u Domu stječe se danom zaključivanja ugovora o smještaju koji potpisuje roditelj - staratelj i ravnatelj Doma. (članak 99)

Prava učenica

Učenice doma imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Doma. (članak 101)

Prava učenica su:

 • sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu;
 • pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose;
 • pravo na uvažavanje njegovog mišljenja;
 • pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika;
 • podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima;
 • raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada;
 • sudjelovati u raspravama povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o primjeni pedagoških mjera;
 • davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika;
 • osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim aktivnostima;
 • davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi s djelovanjem Doma, ako se radi o pitanjima učenika;
 • korištenje domskog inventara i drugih sredstava Doma koja su namijenjena za smještaj i boravak učenika;
 • korištenje i drugih prava utvrđenih Kućnim redom ili posebnim odlukama Domskog odbora, odnosno ravnatelja Doma. (članak 102)

Dužnosti učenica

Dužnosti učenica su:

 • redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada;
 • savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Doma;
 • njegovati i promicati humane odnose među učenicama
 • čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenica, odgojitelja i drugih djelatnika Doma;
 • ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Doma kao ustanove;
 • poštivati pravila domskog života i rada i pridržavati se odredaba Kućnog reda, ovog statuta i drugih akata Doma. (članak 103)

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas!

Rado ćemo odgovoriti na tvoja pitanja.