Život u domu

Zašto baš naš dom? Saznajte sve o našem domu!

Učenički dom Marije
Jambrišak

 • 24h briga za učenice
 • Obiteljska atmosfera
 • Sportske aktivnosti
 • Kulturne aktivnosti
 • Fotogalerija
feature image

Smještaj učenica

Učenički dom Marije Jambrišak je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva. Zadatak ustanove je odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana te kulturne i druge aktivnosti učenica. Kapacitet Doma je 185 mjesta.

Dio za stanovanje prostire se na 2 kata i u potkrovlju, a sastoji se od 43 sobe; šeterokrevetne, peterokrevetne, četverokrvetne, trokrevetne i dvokrevetne. Na prvom i drugom katu nalazi se odvojen blok sanitarnih prostorija (toaleti i tuš kabine). Svaki kat ima učionu, a za potrebe učenica u podrumu su smještene čajna kuhinja i teretana, kao i zbornice. Kuhinja s blagovaonicom nalazi se u prizemlju.

Prijem učenica

Dom prima učenice na smještaj i prehranu temeljem odluke o upisu koju za svaku školsku godinu donosi Domski odbor. Dom, na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči, objavljuje javni natječaj za prijem učenica sukladno kriterijima i elementima koje utvrđuje ministar znanosti i obrazovanja. Izbor kandidata za prijem u Dom zasniva se na uspjehu učenice u prethodnom razdoblju obrazovanja i vladanju učenice u prethodnoj školskoj godini, te socijalnom statusu obitelji. Status učenice u Domu stječe se danom zaključivanja ugovora o smještaju koji potpisuje roditelj - staratelj i ravnatelj Doma.

Prava učenica

Učenice doma imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, domskim Statutom i drugim općim aktima Doma.

Prava učenica su:

 • sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu;
 • pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njih odnose;
 • pravo na uvažavanje njihovog mišljenja;
 • pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenica;
 • podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima;
 • raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada;
 • sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o primjeni pedagoških mjera;
 • davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenica;
 • osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim aktivnostima;
 • davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi s djelovanjem Doma, ako se radi o pitanjima učenica;
 • korištenje domskog inventara i drugih sredstava Doma koja su namijenjena za smještaj i boravak učenica;
 • korištenje i drugih prava utvrđenih Kućnim redom ili posebnim odlukama Domskog odbora, odnosno ravnatelja Doma.

Dužnosti učenica

Dužnosti učenica su:

 • redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada;
 • savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Doma;
 • njegovati i promicati humane odnose među učenicama čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenica, odgojitelja i drugih djelatnika Doma;
 • ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Doma kao ustanove;
 • poštivati pravila domskog života i rada i pridržavati se odredaba Kućnog reda, ovog statuta i drugih akata Doma.

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas!

Rado ćemo odgovoriti na tvoja pitanja.