UPISI

UČENIČKI DOM | MARIJA JAMBRIŠAK


Učenički dom Marije Jambrišak,
Opatička 14, Zagreb


PRVI UPISNI ROK 2020/21.


Prijavu za upis poslati na e-mail: nada.antolcic@ma-ja.hr, sabina.naranđa@ma-ja.hr, ljubica.banovic@ma-ja.hr ili osobno donijeti u Učenički dom : Opatička 14

23 i 24. 7.2020. od 8,00- 16,00 sati


KOD PRIJAVE POTREBNO PRILOŽITI:


  • Prijavnicu za natječaj za upis u dom (vidi link)
  • Preslike svjedodžbi (petog do osmog razreda)
  • Odgovarajuća dokumentacija nadležnih tijela za ostvarivanje dodatnih i posebnih bodova (vidi Odluka MZO-a)

VAŽNA NAPOMENA: Kod prijave obavezno navedite kontakt telefon.

OBJAVA REZULTATA: 25.7.2020.
UPIS U DOM: 27.7. 2020. 8.00 - 16.00 sati


KOD UPISA POTREBNO PRILOŽITI:


  • Upisnicu u učenički dom (vidi link)
  • Potvrda o upisu u školu ili dokaz o mjestu konačnog poretka na ljestvici u školi

Upisnicu potvrdu o upisu poslati na e-mail ; nada.antolcic@ma-ja.hr, sabina.naranđa@ma-ja.hr, ljubica.banovic@ma-ja.hr ili osobno donijeti u Učenički dom : Opatička 14VAŽNI DOKUMENTI:


PRIJAVNICA ZA NATJEČAJ ZA UPIS U UČENIČKI DOM


UPISNICA U UČENIČKI DOM


ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.FOTOGALERIJA:

Fotogalerija

NATJEČAJI:

Trenutno nema novih natječaja. Hvala na razumijevanju.


FACEBOOK: