UPISI

UČENIČKI DOM | MARIJA JAMBRIŠAK


Učenički dom Marije Jambrišak,
Opatička 14, Zagreb


PRVI UPISNI ROK 2019/20.


Prijava 12.07. 2019. od 8,00- 16,00 sati


Prijavu podnijeti osobno ili poslati na:

e-mail: nada.antolcic@ma-ja.hr

faksom: 01 4851 809


ZA PRIJAVE POTREBNO PRILOŽITI :

 • Prijavnica za natječaj za upis u dom vidi link
 • Dokaznica o rangu na listi u školi
 • Preslike svjedodžbi (petog do osmog razreda)
 • Odgovarajuća dokumentacija nadležnih tijela za ostvarivanje dodatnih bodova (vidi Odluka MZOS-a) i posebnih bodova

OBJAVA REZULTATA: 12. 07. 2019. do 18.00 sati


UPIS U DOM: 15. 07. 2019. od 8.00 - 16.00 sati


KOD UPISA POTREBNO PRILOŽITI:

 • Upisnica u učenički dom vidi link
 • Prijava prebivališta ( original )
 • Potvrda o upisu u školu

15. 07. 2019. OBJAVA EVENTUALNIH SLOBODNIH MJESTA ZA DRUGI ( JESENSKI ) UPISNI ROK UKOLIKO BUDE SLOBODNIH MJESTA – JESENSKE UPISNE ROKOVE OBJAVIT ĆEMO NA NAŠOJ WEB STRANICI PRAVOVREMENO


DOKUMENTI VAŽNI:


PRIJAVNICA ZA NATJEČAJ ZA UPIS U UČENIČKI DOM


UPISNICA U UČENIČKI DOM


ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.POSEBNI BODOVI UČENIČKOG DOMA MARIJE JAMBRIŠAK:


Na temelju točke VII Odluke o upisima, dodjeljuju se:

 • Za upis u školu Zdravstveno učilište- 5 bodova
 • Za upis u Gornjogradsku gimnaziju, Gimnaziju Tituša Brezovačkog, Baletnu školu -2 boda
 • Učenice upisane u dvije škole -2 boda
 • Za učenice čija je starija sestra u našem domu -5 bodova

FOTOGALERIJA:

Fotogalerija

NATJEČAJI:

Trenutno nema novih natječaja. Hvala na razumijevanju.


FACEBOOK: