JAVNA NABAVA

DOKUMENTI

DOPUNJENA ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 2023.

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 2023.

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2023.

Provođenje jednostavne nabave 2023.

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2023. - TENDERI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE MESO SVINJETINA 2023.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE MESNI PROIZVODI 2023.

Poziv za dostavu ponude MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 2023.

Poziv za dostavu ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2023.

Poziv za dostavu ponude SVJEŽE VOĆE 2023.

____

ODLUKA O OSTVARIVANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA DOMA

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U UD MARIJE JAMBRIŠAK

Izmjena i dopuna Registar sklopljenih ugovora za 2022.

REGISTAR SKLOPLJENI UGOVORA za 2022.godinu

TROŠKOVNIK - USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2022. (05.01.2022.)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 2022. - USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2022. ( 05.01.2022.)

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2021. G

REBALANS - FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. - CJELOVITO

REBALANS - PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2022.

TROŠKOVNIK - USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 2022. - USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2022.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - USLUGE PRANJA I ČISCENJA 2022.

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2022. - TENDERI

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (Josipa Galić)

Poziv za dostavu ponude SVJEŽE POVRĆE 2022.

Poziv za dostavu ponude SVJEŽE VOĆE 2022.

Poziv za dostavu ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2022.

Poziv za dostavu ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, POTROŠNI MATERIJAL 2022.

Poziv za dostavu ponude TONERI 2022.

Poziv za dostavu ponude RAZNI UREDSKI MATERIJAL 2022.

Poziv za dostavu ponude MATERIJAL ZA HIGIJENSKEK POTREBE I NJEGU 2022.

Poziv za dost. ponude MESO SVINJETINA 2022.

Poziv za dost. ponude ŽITARICE ZA DORUČAK 2022.

Poziv za dost. ponude USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2022.

Poziv za dost. ponude ORAŠASTI PROIZVODI 2022.

Poziv za dost. ponude MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 2022.

Poziv za dost. ponude MESO PERADI 2022.

Poziv za dost. ponude MESO JUNETINE 2022.

Poziv za dost. ponude KRUŠNI PROIZVODI I SVJEŽA PECIVA 2022.

Poziv za dost. ponude MESNI PROIZVODI 2022.

Poziv za dost. ponude ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA I MASTI 2022.

Poziv za dost. ponude ZAMRZNUTO POVRĆE I VOĆE 2022.

Poziv za dost. ponude ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA 2022.

Poziv za dost. ponude ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI 2022.

Poziv za dost. ponude RIBA U KONZERVI 2022.

Poziv za dost. ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, Potrošni materijal 2022.

Poziv za dost. ponude PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE 2022.

Poziv za dost. ponude ČAJ 2022.

Poziv za dost. ponude BRAŠNO OD ŽITARICA I SRODNI PROIZVODI 2022.

Poziv za dost. ponude BEZALKOHOLNA PIĆA 2022.

Poziv za dost. ponude SLADOLED I SLIČNI PROIZVODI 2022.

Poziv za dost. ponude KAKAO, ČOKOLADA I SLATKIŠI 2022.

Poziv za dost. ponude JAJA 2022.

Poziv za dost. ponude SMRZNUTA RIBA 2022.

Poziv za dost. ponude PAŠTETE 2022.

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2022. GODINI (nabava namirnica, hrane, kancelarijskog i uredskog materijala, sredstva za čišćenje, usluge pranja i čišćenja)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (CJELOVITO)

Obrasci financijskih izvještaja 2021. godina

REGISTAR SKLOPLJENI UGOVORA za 2021.godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (Ljubica Banović)

RAVNATELJICA - LJUBICA BANOVIĆ - Izjava o nepostojanju sukoba interesa

REBALANS PLANA NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2020.GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2021. GODINU

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2021. - TENDERI

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2021. GODINI - UPUTE

Pozivi za dostavu ponuda 2021.

Poziv za dostavu ponude SVJEŽE POVRĆE 2021.

Poziv za dostavu ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2021.

Poziv za dostavu ponude TONERI 2021.

Poziv za dostavu ponude SVJEŽE VOĆE 2021.

Poziv za dostavu ponude RAZNI UREDSKI MATERIJAL 2021.

Poziv za dostavu ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, POTROŠNI MATERIJAL 2021 .

Poziv za dostavu ponude MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU 2021.

Poziv za dostavu ponude ŽITARICE ZA DORUČAK 2021.

Poziv za dostavu ponude USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2021.

Poziv za dostavu ponude ORAŠASTI PROIZVODI 2021.

Poziv za dostavu ponude MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 2021.

Poziv za dostavu ponude MESO PERADI 2021.

Poziv za dostavu ponude MESO JUNETINE 2021.

Poziv za dostavu ponude MESO SVINJETINA 2021.

Poziv za dostavu ponude KRUŠNI PROIZVODI I SVJEŽA PECIVA 2021.

Poziv za dostavu ponude MESNI PROIZVODI 2021.

Poziv za dostavu ponude ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA I MASTI 2021.

Poziv za dostavu ponude ZAMRZNUTO POVRĆE I VOĆE 2021.

Poziv za dostavu ponude ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA 2021.

Poziv za dostavu ponude ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI 2021.

Poziv za dostavu ponude RIBA U KONZERVI 2021.

Poziv za dostavu ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, Potrošni materijal 2021.

Poziv za dostavu ponude PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE 2021.

Poziv za dostavu ponude ČAJ 2021.

Poziv za dostavu ponude BRAŠNO OD ŽITARICA I SRODNI PROIZVODI 2021.

Poziv za dostavu ponude BEZALKOHOLNA PIĆA 2021.

Poziv za dostavu ponude SLADOLED I SLIČNI PROIZVODI 2021.

Poziv za dostavu ponude KAKAO, ČOKOLADA I SLATKIŠI 2021.

Poziv za dostavu ponude JAJA 2021.

Poziv za dostavu ponude SMRZNUTA RIBA 2021.

Poziv za dostavu ponude PAŠTETE 2021.

REGISTAR SKLOPLJENI UGOVORA za 2020.godinu

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2020.GODINU

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

Obav. o odabiru: Smrznuta riba 2020

Obav. o odabiru: Zamrznuto povrće i voće 2020

Obav. o odabiru: Sladoled i sl. proizvodi 2020

Obav. o odabiru: Meso svinjetina 2020

Obav. o odabiru: Meso peradi 2020

Obav. o odabiru: Meso junetinedi 2020

Obav. o odabiru: Mesni proizvodi 2020

Obav. o odabiru: Bezalkoholna pića 2020

Obav. o odabiru: Usluge pranja i čišćenja 2020

Obav. o odabiru: Svježe voće 2020

Obav. o odabiru: Svježe povrće 2020

Obav. o odabiru: Paštete 2020

Obav. o odabiru: Mlijeko i mliječni proizvodi 2020

Obav. o odabiru: Meso peradi 2020

Obav. o odabiru: KAKAO, ČOKOLADA I SLATKIŠI 2020

Obav. o odabiru: Jaja 2020

Obav. o odabiru: Čaj 2020

Obav. o odabiru: Životinjska ili biljna ulja i masti 2020

Obav. o odabiru: Začini i začinska sredstva 2020

Obav. o odabiru: TONERI 2020

Obav. o odabiru: Šećer i srodni proizvodi 2020

Obav. o odabiru: Riba u konzervi 2020

Obav. o odabiru: Prerađeno voće i povrće 2020

Obav. o odabiru: Orašasti proizvodi 2020

Obav. o odabiru: Krušni proizvodi i svježa peciva 2020

Obav. o odabiru: Žitarice za doručak 2020

Obav. o odabiru: RAZNI UREDSKI MATERIJAL 2020

Obav. o odabiru: PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2020

Obav. o odabiru: POTROŠNI MATERIJAL 2020

Obav. o odabiru: MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU 2020

Obav. o odabiru: Brašno od žitarica i srodni proizvodi 2020

Javna nabava 2020.

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2020.

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2020. UPUTE

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA - RAVNATELJICA

ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA I MASTI 2020

ŽITARICE ZA DORUČAK 2020

ZAMRZNUTO POVRĆE I VOĆE 2020

ZAČIN I ZAČINSKA SREDSTVA 2020

USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA 2020

TONERI 2020

SVJEŽE VOĆE 2020

SVJEŽE POVRĆE 2020

SMRZNUTA RIBA 2020

SLADOLED I SLIČNI PROIZVODI 2020

ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI 2020

RIBA U KONZERVI 2020

RAZNA UREDSKA OPREMA - RAZNI UREDSKI MATERIJAL 2020

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2 - 2020

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 2020.

PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE 2020_

PAŠTETE 2020

OSTALI PROIZVODI 2020

ORAŠASTI PROIZVODI 2020

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 2020

MESO SVINJETINA 2020

MESO JUNETINE 2020

MESO PERADI 2020

MESNI PROIZVODI 2020

MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREPŠTINE I NJEGU 2020

KRUŠNI PROIZVODI I SVJEŽA JPECIVA 2020

KAKAO, ČOKOLADA I SLATKIŠI 2020

JAJA 2020

ČAJ 2020

BRAŠNO OD ŽITARICA I SRODNI PROIZVODI 2020

BEZALKOHOLNA PIĆA 2020

Pozivi za dostavu ponuda 2020.

Poziv za dostavu ponude 2020. SVJEŽE POVRĆE

Poziv za dostavu ponude 2020.PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE

Poziv za dostavu ponude 2020. USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA

Poziv za dostavu ponude 2020. SVJEŽE VOĆE

Poziv za dostavu ponude 2020. RAZNI UREDSKI MATERIJAL

Poziv za dostavu ponude 2020 PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE

Poziv za dostavu ponude 2020 PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, POTROŠNI MATERIJAL

Poziv za dostavu ponude 2020 TONERI

Poziv za dostavu ponude 2020. MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU

Poziv za dost.ponude 2020.S MESO PERADI

Poziv za dost.ponude 2020. ORAŠASTI PROIZVODI

Poziv za dost.ponude 2020. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

Poziv za dost.ponude 2020. MESO JUNETINE

Poziv za dost.ponude 2020. MESO SVINJETINA

Poziv za dost.ponude 2020. BEZALKOHOLNA PIĆA

Poziv za dost.ponude 2020. KRUŠNI PROIZVODI I SVJEŽA PECIVA

Poziv za dost.ponude 2020. MESNI PROIZVODI

Poziv za dost.ponude 2020 ŽITARICE ZA DORUČAK

Poziv za dost.ponude 2019. PRANJE POSTELJINSKOG RUBLJA I OSTALOG

Poziv za dost.ponude ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA I MASTI 2020

Poziv za dost.ponude ZAMRZNUTO POVRĆE I VOĆE 2020

Poziv za dost.ponude ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA 2020

Poziv za dost.ponude ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI 2020

Poziv za dost.ponude RIBA U KONZERVI 2020

Poziv za dost.ponude PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, Potrošni materijal 2020

Poziv za dost.ponude PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE 2020

Poziv za dost.ponude ČAJ 2020

Poziv za dost.ponude BRAŠNO OD ŽITARICA I SRODNI PROIZVODI 2020

Poziv za dost.ponude BEZALKOHOLNA PIĆA 2020_

Poziv za dost.ponude 2020. SLADOLED I SLIČNI PROIZVODI

Poziv za dost.ponude 2020. KAKAO, ČOKOLADA I SLATKIŠI

Poziv za dost.ponude 2020. JAJA

Poziv za dost.ponude SMRZNUTA RIBA 2020

Poziv za dost.ponude PAŠTETE 2020

Javna nabava 2019.

REGISTAR SKLOPLJENI UGOVORA za 2019. godinu

OBAVIJEST SUKOB INTERESA - LJUBICA BANOVIĆ ( 31.12.2018. )

OBAVIJEST SUKOB INTERESA - Nada Antolčić

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2019. GODINU (17.12.2018.)

Pozivi na dostavu ponude 2019.

ČAJEVI I DODACI 2019.

ZAMRZNUTA RIBA I MEKUŠCI 2019.

ZAMRZNUTO POVRĆE I GOTOVI PROIZVODI 2019.

KOBASICE 2019.

JOGURT I FERMENTIRANI PROIZVODI 2019.

KOMPOTI 2019.

KONZERVIRANO POVRĆE I UMACI 2019.

OSTALI PROIZVODI

SOKOVI I VODA 2019.

SVJEŽE MESO MLJEVENO 2019.

SVJEŽE MESO PILETINA I PURETINA 2019.

SVJEŽE VOĆE 2019.

TRAJNE KONZERVE MESNE I RIBLJE 2019.

BRASNO I TJESTENINA 2019.

JESTIVO ULJE, MARGARIN I MAJONEZA 2019.

JUHE I DODACI 2019.

KRUH 2019.

MLIJECNE PRERADEVINE 2019.

MLIJEKO 2019.

PECIVA 2019.

POTROŠNI MATERIJAL 2019.

ZAMRZNUTO POVRĆE I GOTOVI PROIZVODI 2019.

SLADOLED I ZAMRZNUTI MLIJEČNI PROIZVODI 2019.

SVJEŽE MESO SVINJETINA 2019.

SVJEŽE MESO PILETINA I PURETINA 2019 .

UREDSKI MATERIJAL 2019.

TONERI 2019

SVJEZE POVRCE 2019.

RUČNICI I TOALETNI PAPIR 2019.

SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE 2019.

BRAŠNO I TJESTENINA 2019.

ŽITARICE ZA DORUČAK 2019

ČAJEVI I NAPICI 2019

JESTIVNO ULJE, MARGARINI I MAJONEZA 2019

JOGURT I FERMENTIRANI PROIZVODI 2019

JUHE I DODACI 2019

KOBASICE 2019

KOMPOTI 2019

KONZERVIRANO POVRĆE I UMACI 2019

KRUH 2019

MESNE PRERAĐEVINE SALAME 2019

MLIJEČNE PRERAĐEVINE 2019

MLIJEKO 2019

OSTALI PROIZVODI 2019

PECIVA 2019

POTROŠNI MATERIJAL 2019

PRANJE POSTELJINSKOG RUBLJA I OSTALOG 2019

RUČNICI I TOALETNI PAPIR 2019

SLADOLED I ZAMRZNUTI MLIJEČNI PROIZVODI 2019

SOKOVI I VODA 2019

SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE 2019

SUHO VOĆE, ORAŠASTI PLODOVI, ŽITARICE I GRAHORICE 2019

SVJEŽE MESO JUNETINA 2019

SVJEŽE MESO MLJEVENO 2019

SVJEŽE MESO PURETINA I PILETINA 2019

SVJEŽE MESO SVINJETINA 2019

SVJEŽE POVRĆE 2019

SVJEŽE VOĆE 2019

TONERI 2019

TRAJNE KONZERVE MESNE I RIBLJE 2019

UREDSKI MATERIJAL 2019

ZAMRZNUTA RIBA I MEKUŠCI 2019

ZAMRZNUTO POVRĆE I GOTOVI PROIZVODI 2019

ŽITARICE ZA DORUČAK 2019

Javna nabava 2018.

Procedura ugovorne obveze Učeničkog Doma Marije Jambrišak

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2018.GODINI (04.12.2018.)

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

PROVOĐENJE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2018. GODINI

EVIDENCIJA VAŽEĆIH UGOVORA 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Pozivi na dostavu ponude 2018.

1. BRAŠNO I TJESTENINA 2018

2. ČAJEVI I NAPICI 2018

3. JESTIVNO ULJE, MARGARINI I MAJONEZA 2018

4. JOGURT I FERMENTIRANI PROIZVODI 2018

5. JUHE I DODACI 2018

6. KOBASICE 2018

7. KOMPOTI 2018

8. KONZERVIRANO POVRĆE I UMACI 2018

9. KRUH

10. MESNE PRERAĐEVINE SALAME 2018

11. MLIJEČNE PRERAĐEVINE 2018

12. MLIJEKO 2018

13. OSTALI PROIZVODI 2018

14. PECIVA 2018

15. POTROŠNI MATERIJAL 2018

16. PRANJE POSTELJINSKOG RUBLJA I OSTALOG 2018

17. RUČNICI I TOALETNI PAPIR 2018

18. SLADOLED I ZAMRZNUTI MLIJEČNI PROIZVODI 2018

19. SOKOVI I VODA 2018

20. SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE 2018

21. SUHO VOĆE, ORAŠASTI PLODOVI, ŽITARICE I GRAHORICE 2018

22. SVJEŽE MESO JUNETINA

23. SVJEŽE MESO MLJEVENO

24. SVJEŽE MESO PURETINA I PILETINA 2018

25. SVJEŽE MESO SVINJETINA 2018

26. SVJEŽE POVRĆE 2018

27. SVJEŽE VOĆE 2018

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas!

Rado ćemo odgovoriti na tvoja pitanja.