FINANCIJSKO POSLOVANJE

DOKUMENTI

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA - Javna objava 02. mjesec 2024. godina

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023.

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA - Javna objava 01. mjesec 2024. godina

Ovjerena referentna stranica 31.12.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2023.

Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima 01.01.-31.12.2023.

PLAN 2024. I PROJEKCIJE 2025. I 2026. GOD.- I. OPĆI DIO I II.POSEBNI DIO

PLAN 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Rebalans plana 2023.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-30.06.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje 30.06.2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022.

OVJERENA REFERENTNA STRANICA - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

BILJEŠKE - I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.g

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 2022.

Plan 2023. i projekcije 2024. i 2025. god.- I.OPĆI DIO I II. POSEBNI DIO.

Plan 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Plan 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Rebalans plana za 2022. godinu

Plan nabave roba i usluga za 2022. godinu

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 2021.

BILJEŠKE I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2021-31.01.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu (CJELOVITO)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Obrasci financijskih izvještaja 2020. godina

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. CJELOVITO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. CJELOVITO

PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu (CJELOVITO)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Obrasci financijskih izvještaja 2019. godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. CJELOVITO

FINANCIJSKA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I 2020. CJELOVITO - USPOREDBA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - PR-RAS 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I 2019. CJELOVITO - USPOREDBA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. - CJELOVITO

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - PR-RAS 2017.

Financijsko poslovanje 2016. godina i starije

Financijski izvještaj i bilješke za 2016.

Razrada izdataka za plaće i naknada za zaposlene za razdoblje 01.01. do 31.12.2014.

Bilješke za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2015. godine.

1. Financijsko izvješće o prihodima i izdacima za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

2. Razrada prihoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

3. Razrada vlastitih prihoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

4. Razrada izdataka poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

6. Razrada ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

10. Prilog financijskom izvješću za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

12. Višak prihoda 01.01. DO 31.12.2015. godine.

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas!

Rado ćemo odgovoriti na tvoja pitanja.