AKTUALNO U DOMU

Posjet Muzeju naivne umjetnosti

Naš Gornji grad krije brojne umjetničke ,,dragulje''  pa se, uz muzeje, galerije i povijesne znamenitosti, u blizini našeg Doma smjestio i Muzej naivne umjetnosti. 

To je prekrasan mali muzej, vrlo tople i intimne atmosfere, koji čuva slike i kipove najznačajnijih hrvatskih ,,naivaca'', a i prvi je muzej na svijetu posvećen ovoj vrsti umjetnosti, osnovan 1952.god.

Naiva je pravac u umjetnosti, a ,,naivni umjetnici'' su većinom samouki slikari i kipari bez ikakve formalne likovne naobrazbe. Najviše su cijenjeni zbog svoje spontanosti, nevinosti, iskrenosti i prirodnosti.  Neki od njih dokazali su da opća naobrazba, pa i ona likovna, nije uvjet za doseg svjetskih likovnih vrhova i postizanja vrsne umjetničke razine. U metjerstvu, tj. zanatskom dosegu, hrvatskim naivnim umjetnicima gotovo da i nema ravnih u svijetu,  poglavito kada je riječ o slikanju na poleđini stakla. 

Dok šećete Gornjim gradom, svakako posjetite i Muzej naivne umjetnosti!

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas!

Rado ćemo odgovoriti na tvoja pitanja.